خدمات پاراکلینیکی

دارای تضمین موفقیت درمانها

خدمات پاراکلینیکی مجموعه ای از اقدامات هستند که در آنها برخلاف خدمات بالینی نمی توان

تنها با مشاهده بیمار و علائم ظاهری به تشخیص بیماری و بالطبع درمان مناسب آن پرداخت.

 

خدمات پاراکلینیکی یا پیرابالینی مربوط به ناهنجاری‌های نهفته در ورای تظاهرات بالینی است

که معمولاً ازطریق بررسی‌های آزمایشگاهی کشف می‏‌شود. به بخش‌هایی که

در بیمارستان چنین بررسی‌هایی را انجام می‌دهند بخش‌های پاراکلینیک گفته می شود.

امروزه با گسترش تجهیزات و علم پزشکی بخش هایی از این اقدامات را می توان در منزل انجام داد.

 

به طور کلی مجموعه ایی از خدمات درمانی و بهداشتی مربوط به معایب و اشکالات نهفته در بدن هستند که

با معاینات عادی مشخص نشده و به صورت نهفته باقی می ماند و نیازمند بررسیهای بیشتر از قبیل معایتات

تخصصی ازمایشگاهی و با استفاده از تجهیزات خاص میباشد .

 

علاوه بر ان می توان گفت که یکی از مراحل مهم و حیاتی دوره درمان میباشد .

واژه خدمات پاراکلینیکی شامل طیف گسترده ای از نیازهای درمانی است که اغلب افراد در طول ماه و سال نیازمند انجام انها می باشند .

 

کلمه پاراکلینیک در انگلیسی به معنای ( para clinic ) می باشد و به معنی روشها و تشخیص پزشکان

و انجام آزمایشات تشخیص بیماری یا نقائص که در غیر از بالین بیمار انجام می گیرد همانند آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا برونکوسکوپی گفته می شود.