پزشکان 4

پزشک مورد نظرتان را انتخاب نمایید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم

آقای دکتر بهزاد بهشتی

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

آقای دکتر سیدعلی محمد خدایی

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

آقای دکتر مهدی پارسا

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

آقای دکتر محمود جمالی

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

خانم دکتر رز سلطانی

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

دکتر عسگری

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

دکتر هاشمی

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

دکتر حمزه لو

متخصص

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید

برای انجام آزمایش به پزشک نیاز دارید؟

هم اکنون وقت ملاقات خود را درخواست نمایید